graf

Preklad a tlmočenie

V rámci našich projektov

V obchode stojí komunikácia na prvom mieste. V rámci projektov, na ktorých sa podieľame či už ako obchodná alebo sprostredkovateľská spoločnosť alebo ako poradca či koordinátor projektu, Vám dokážeme zabezpečiť preklad technickej dokumentácie, smerníc, technických špecifikácii, predpisov, dotazníkov, záznamov, akčných plánov, harmonogramov a podobne.

Pri preklade využívame špičkový CAT softvér (computer aided translation – preklad s pomocou počítača). Vďaka tomu vieme zabezpečiť konzistentnú terminológiu pri väčších časových intervaloch medzi jednotlivými prekladmi, nižšiu cenu pri opakujúcich sa častiach textu. Ak sa chcete o výhodách prekladu pomocou CAT tools dozvedieť viac, kontaktujte nás, radi Vám poskytneme podrobné informácie.

V súvislosti s našimi projektami sa zúčastníme technických či obchodných jednaní a poskytneme Vám plnohodnotné tlmočenie z/do angličtiny či nemčiny.

Pre prekladateľské agentúry

Prekladateľskú činnosť poskytujeme aj prekladateľským agentúram. My sme pracovná skupina, nie agentúra. Preto na prekladoch pre agentúry vždy pracujú tí istí ľudia. Našimi kľúčovými témami v oblasti technických prekladov sú:

  • priemysel všeobecne, metalurgia, zlievarenstvo, strojársky priemysel, automobilový priemysel, pracovné stroje a zariadenia,
  • riadiace systémy a softvér, meracie zariadenia,
  • návody na obsluhu, montáž a prevádzku,
  • bezpečnostné pokyny a predpisy,
  • špecifikácie kvality, smernice, predpisy, technologické postupy a podobne.

Používame CAT tools: Trados 2007, Trados Studio 2009 + MultiTerm 2009, MemoQ, Transit XV + Termstar. Naši prekladatelia majú dlhoročné skúsenosti s odborným prekladom a niektorí disponujú certifikáciou SDL pre Trados 2007/Studio 2009.