graf

Koordinácia projektov a lokálna podpora

Pre zahraničných zákazníkov

Máte slovenských dodávateľov alebo rozbiehate nový projekt na Slovensku? Niektoré veci sa ťažko riešia na diaľku a cestovať príliš často je neekonomické. Poverte nás úlohou a radi Vás zastúpime. Ponúkame Vám našu podporu v týchto oblastiach:

  • koordinácia projektov: spoločne s dodávateľom vypracujeme harmonogram projektu, následne budeme kontrolovať skutkový stav projektu na mieste u dodávateľa, alebo prípadne u jeho dodávateľov,
  • vykonávanie kontrol stavu a inventúr,
  • vykonávanie prípravných auditov a pomoc pri samohodnotení dodávateľov, príprava na zákaznícky audit,
  • podpora pri zlyhávajúcej komunikácii – vycestujeme a zastúpime Vás priamo na mieste,
  • podobné činnosti podľa Vašich potrieb.

Ušetríte náklady a čas na cestovanie a na druhej strane budete mať rýchlo k dispozícii objektívne informácie. Zo všetkých takýchto akcií od nás obdržíte podrobnú správu.

Pre slovenských výrobcov

Ak ste získali dôležitú zákazku a máte obmedzené ľudské zdroje, môžeme Vám pomôcť pri koordinácii Vašich projektov a pri komunikácii so zákazníkom. Pomôžeme Vám pri vytváraní  a sledovaní akčných plánov, harmonogramov a plánov úloh, pričom jednotlivé výsledky môžeme oznamovať priamo Vášmu zákazníkovi. Váš zákazník tak získa istotu a Vy máte zabezpečenú primeranú odbornú komunikáciu so zákazníkom.