people

Impresum

Všeobecné informácie

Názov spoločnosti: 3MK, s. r. o.
Spoločník a konateľ: Michal Kaščák
Typ spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti: Vansovej 535/10, 965 01  Žiar nad Hronom, Slovensko

Adresa sídla spoločnosti je súčasne fakturačnou aj poštovou adresou.

IČO: 45 842 370
DIČ: 2023125566
IČ DPH: SK2023125566

Aktuálny výpis z ORSR v slovenskom jazyku si stiahnite tu.

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 281 631 8758/0200
Číslo účtu IBAN: SK24 0200 0000 0028 1631 8758
SWIFT: SUBASKBX